Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008

Πίσω όψη Carte Postal: Έφεσος 21 Μαρτίου 1921 – Δημήτριος Κασλάς


© Copyright Ψηφιοποίησης Αρχείου Δ. Γ. Κασλάς – Αλέξανδρος Καπανιάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: