Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Συμμετοχή στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CIDOC 2008

Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο CIDOC 2008 ( http://www.cidoc2008.gr/)
Digitization, Documentation and Staging of the Greek Culture,
The case of Dimitrios Kaslas' archives
Αλέξανδρος Καπανιάρης (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα), Δάφνη Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα)
Τρίτη 16/9/09
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CIDOC 2008

Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς
15-18 Σεπτεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου

Το CIDOC είναι η διεθνής επιτροπή του ICOM, που ασχολείται με την τεκμηρίωση μουσειακών και αρχειακών συλλογών και στα συνέδριά της παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και οι προβληματισμοί μουσείων απ’ όλο τον κόσμο σε ζητήματα χρήσης των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση και διαχείριση του πολιτισμικού πλούτου. Στόχος της επιτροπής είναι να παράγει και να προωθεί διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα τεκμηρίωσης και διαχείρισης των συλλογών μουσείων ή άλλων οργανισμών, οι οποίοι ασχολούνται με την καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς (πληροφορίες http://cidoc.mediahost.org/)

Το Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης της Διεθνούς Επιτροπής Μουσείων (ICOM) εστιάζει φέτος στην ψηφιακή επιμέλεια των πολιτιστικών αγαθών, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιμελητές, υπεύθυνους συλλογών, τεκμηριωτές, αρχειονόμους και ειδικούς στη μουσειακή πληροφορία να διερευνήσουν ένα ευρύτερο πεδίο θεωρίας, μεθοδολογιών, επαγγελματικής πρακτικής και τεχνολογικών θεμάτων που συνδέονται με την αξιολόγηση, την ψηφιοποίηση, τη διαχείριση, τη διατήρηση, την πρόσβαση και τη χρήση του ψηφιακού πολιτισμικού κεφαλαίου.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και περιλαμβάνει 62 ομιλίες από 120 ομιλητές. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά, αλλά στις περισσότερες συνεδρίες θα παρέχεται και ελληνική διερμηνεία. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με θέματα που αφορούν στη συνεργασία μουσείων, αρχείων και βιβλιοθηκών, στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιακή επιμέλεια και στη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της μακρόβιας χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.

Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάρια, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14/9, στην αγγλική γλώσσα, και αφορούν στο εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς και διεθνές πρότυπο CRM, στη χρήση της γλώσσας XSLT για τη μετατροπή πηγών πληροφόρησης σε XML, στη μουσειακή τεκμηρίωση από μία διεπιστημονική προσέγγιση και στο βρετανικό πρότυπο μουσειολογικής τεκμηρίωσης SPECTRUM.

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία, στη διάρκεια του συνεδρίου να παρακολουθήσουν, στην αγγλική γλώσσα, τη δραστηριότητα των ομάδων εργασίας του CIDOC, που είναι οι ακόλουθες:
- Ομάδα Εργασίας για τους Αρχαιολογικούς Χώρους,
- Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς,
- Ομάδα Εργασίας Συν-αναφοράς,
- Ομάδα Εργασίας για Πρότυπα Τεκμηρίωσης,
- Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Διατήρηση,
- Ομάδα Εργασίας για τις Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Τεκμηρίωση,
- Ομάδα Εργασίας για τα Πολυμέσα

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις σε μουσεία, μουσική εκδήλωση, μεσημεριανές και βραδινές δεξιώσεις. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα διατίθενται σε CD-ROM, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους είναι προσβάσιμο και στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, http://www.cidoc2008.gr/

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Πραγματοποίηθηκε η παρουσίαση της διατριβής για το αρχείο Δ.Γ.Κασλάς !

Πραγματοποίηθηκε η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής του Αλέξανδρου Καπανιάρη με θέμα: «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού: Η περίπτωση του αρχείου Δ. Γ. Κασλάς».

Η μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Δάφνη Οικονόμου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της συλλογής του Δ. Γ. Κασλάς.
Ειδικότερα οι αρχικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετίζονται βασικά με την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας μετά την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε.
Στο στάδιο υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση: α) φωτογραφιών και έντυπων εγγράφων, β) ηχητικών ντοκουμέντων, γ) κινούμενης εικόνας (video), δ) κινητών αντικειμένων (τρισδιάστατη σάρωση).
Κατά το στάδιο της τεκμηρίωσης δημιουργήθηκαν, με έγκυρο και συστηματικό τρόπο, μετά την καταγραφή των τεκμηρίων, τα μεταδεδομένα της ψηφιοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο «Dublin Core» υλοποιώντας αντίστοιχα εφαρμογές απεικόνισης και ανάκτησης τους.
Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της συλλογής καθώς και προτάσεις-εφαρμογές για την ανάδειξη και προβολή του αρχείου αποτέλεσαν ένα ακόμα αντικείμενο της διατριβής.
Συμπερασματικά μέσω της παρούσης διατριβής επιτυγχάνεται η ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης αρχείων με ιστορικό-πολιτιστικό χαρακτήρα όπως το αρχείο Δ. Γ. Κασλάς.