Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

Πραγματοποίηθηκε η παρουσίαση της διατριβής για το αρχείο Δ.Γ.Κασλάς !

Πραγματοποίηθηκε η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής του Αλέξανδρου Καπανιάρη με θέμα: «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού: Η περίπτωση του αρχείου Δ. Γ. Κασλάς».

Η μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Δάφνη Οικονόμου.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της συλλογής του Δ. Γ. Κασλάς.
Ειδικότερα οι αρχικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετίζονται βασικά με την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας μετά την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε.
Στο στάδιο υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση: α) φωτογραφιών και έντυπων εγγράφων, β) ηχητικών ντοκουμέντων, γ) κινούμενης εικόνας (video), δ) κινητών αντικειμένων (τρισδιάστατη σάρωση).
Κατά το στάδιο της τεκμηρίωσης δημιουργήθηκαν, με έγκυρο και συστηματικό τρόπο, μετά την καταγραφή των τεκμηρίων, τα μεταδεδομένα της ψηφιοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο «Dublin Core» υλοποιώντας αντίστοιχα εφαρμογές απεικόνισης και ανάκτησης τους.
Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων της συλλογής καθώς και προτάσεις-εφαρμογές για την ανάδειξη και προβολή του αρχείου αποτέλεσαν ένα ακόμα αντικείμενο της διατριβής.
Συμπερασματικά μέσω της παρούσης διατριβής επιτυγχάνεται η ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης αρχείων με ιστορικό-πολιτιστικό χαρακτήρα όπως το αρχείο Δ. Γ. Κασλάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: