Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Τρισδιάστατη Ψηφιοποίηση (3D scanning) αντικειμένων του Αρχείου Δ.Γ.ΚΑΣΛΑΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης διπλωματικής εργασίας με θέμα:


ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΣΛΑΣ»

πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αντικειμένων του αρχείου:Δεν υπάρχουν σχόλια: