Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008

Δεύτερος από αριστερά ο Δημήτριος Κασλάς στο Αλβανικό Μέτωπο κοντά στην Κλεισούρα.


© Copyright Ψηφιοποίησης Αρχείου Δ. Γ. Κασλάς – Αλέξανδρος Καπανιάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: