Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008

Ο Δημήτριος Κασλάς το 1925 περίπου στις Νέες χώρες κατά τους Βαλκανικούς πολέμους

© Copyright Ψηφιοποίησης Αρχείου Δ. Γ. Κασλάς – Αλέξανδρος Καπανιάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: