Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Λεύκωμα και ντοκυμαντέρ για την ζωή και το έργο του Δ.Γ.Κασλα


Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την έκδοση του λευκώματος που αφορά τη ζωή και το έργο του Δ.Γ.Κασλά. Το λεύκωμα είναι παραγωγή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων και του Δήμου Ζαγοράς.

Παράλληλα ξεκίνησε και η δημιουργία του ντοκυμαντέρ για την ζωή και το έργο του Δ.Γ.Κασλά σε σκηνοθεσία Γ. Λάγδαρη. Το ντοκυμαντέρ είναι παραγωγή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας και του Δήμου Ζαγοράς.

Η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και επιλογή του υλικού είναι του Αλέξανδρου Καπανιάρη.

Σύντομα αναλυτικά νέα για την πορεία των παραπάνω παραγωγών θα υπάρξουν στο παρόν ιστολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: