Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Ενέργειες από τον Δήμο Ζαγοράς και την Νομαρχία Μαγνησία για την αξιοποίηση του Αρχείου Κασλά