Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Ο Δημήτριος Κασλάς στην Ελληνική Wikipedia


Στην Ελληνική wikipedia έχει ήδη δημιουργηθεί αναφορά για τον Δημήτριο Κασλά η οποία συνεχώς θα εμπλουτίζεται με βασικό στόχο να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. Παράλληλα προοδευτικά θα δημιουργηθούν αναφορές για άλλα συναφή γεγονότα και δράσεις που σχετίζονται με το αρχείο Κασλά.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CE%BB%CE%AC%CF%82Δεν υπάρχουν σχόλια: