Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο στην Κύπρο: VSMM 2008 Digital Heritage: Our Hi-tech-STORY for the Future, October 20 – 26th, 2008, Cyprus


Technologies to Document, Preserve, Communicate,and Prevent the Destruction of our Fragile Cultural Heritage


October 20 – 26th, 2008, CyprusAmathus-Hotel LimassolA. Kapaniaris, D. Economou, D. Charitos, “Digitization, Documentation and Dissemination of Dimitrios Kaslas Archive” in Proc. 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Digital Heritage: Our Hi-tech-STORY for the Future, Technologies to Document, Preserve, Communicate, and Prevent the Destruction of our Fragile Cultural Heritage, Limassol, Cyprus, 20-26 October, 2008.


Σε λίγες ημέρες θα δημοσιευθεί ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης ….

Δεν υπάρχουν σχόλια: